Tesla-S en de fiscale voordelen van deze auto

Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)

Vanaf 2014 mag er niet meer willekeurig worden afgeschreven op het aankoopbedrag van een elektrische auto. Dit mag nog wel over de aanschafwaarde van een oplaadpunt van ten minste € 2.500 (exclusief omzetbelasting). Je mag dan 75% van deze aanschafwaarde willekeuring afschrijven. Dit betekent dat je zelf kunt timen wanneer de afschrijving het meeste voordeel oplevert. Als je in het eerste jaar 75% afschrijft, zal de Vamil vooral een rentevoordeel opleveren. Je geniet het belastingvoordeel immers direct in plaats van verspreid over meerdere jaren. In latere jaren kun je dan minder afschrijven. Ook voor de Vamil heb je een beschikking nodig van de RVO. Die kun je gelijktijdig aanvragen met die voor de MIA.

Wij kunnen deze melding samen met die voor de MIA (voor auto en oplaadpunt) voor je verzorgen voor € 90 (exclusief omzetbelasting) per auto, bovendien geven we je aan wanneer het je het meeste oplevert aan afschrijving.

 

Milieu-investeringsaftrek

De milieu-investeringsaftrek (MIA) voor elektrische auto’s bedraagt 36%. Er geldt wel een maxium voor dit soort investeringen, namelijk € 50.000. Als je een Tesla S van € 55.000 excl. omzetbelasting koopt, resulteert dit in een aftrekpost van € 18.500 (inclusief MIA en kleinschaligheids-investeringensaftrek op het oplaadpunt met een aanschafwaarde van ten minste € 2.500). Om gebruik te maken van de MIA moet je –binnen drie maanden na ondertekening van de koopovereenkomst- uw investering melden bij Rijksdienst voor Ondernemend nederland (RVO). Bepalend is dus de besteldatum, niet de datum van het kenteken. Met de beschikking die je van RVO krijgt, kun je in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting de MIA opvoeren. NB: de investeringsaftrek wordt gedeeltelijk teruggenomen als de auto binnen vijf jaar wordt verkocht (desinvesteringbijtelling).

 

Bijtelling privegebruik auto

De bijtelling voor privegebruik voor een auto met een uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer bedraagt in 2014 aangekochte en op kenteken gezette auto 4%. Bij een auto van maxium € 66.550 inclusief omzetbelasting ( € 55.000 exclusief omzetbelasting) levert dit een voordeel op van € 6.250 per jaar voor een ondernemer. Een DGA of werknemer met een dergelijke auto bespaart € 7.267 per jaar.

 

 

Voor meer info: mail naar george.vanderspek@oamkb.nl https://www.onlineaccountantsmkbkrimpenerwaard.nl/

September 2014