Je huidige baan spannender maken heb je zelf in de hand

Wijs niet naar anderen en zoek de oorzaken niet extern, maar probeer concrete stappen te ondernemen in plaats van kijken en niet doen. De meeste werknemers met motivatieproblemen of een gebrek aan werkplezier ondernemen echter geen handelingen.

Lees verder