Belastingrente: Wat kan jou helpen?

Wanneer betaal je belastingrente?

Tegenwoordig betaal je voor de winstbelasting belastingrente als de fiscus je een aanslag oplegt later daneen half jaar na het belastingjaar. Voor een BV gaat het om de vennootschapsbelasting (Vpb), voor de eenmanszaak, maatschap en Vof geldt de inkomstenbelasting (IB). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een gewone aanslag, een voorlopige of een navordering. Je kan dus voor de winst over 2014 met te betalen belastingrente te maken krijgen, als je aanslag na 30 juni 2015 in de bus valt en je belastingen moet betalen.

Rentepercentages

De percentages voor de IB kennen een minimum van 4% en voor de Vpb een minimum van 8%. Momenteel bedraagt het percentage voor de IB ook 4%, maar voor de Vpb liefst 8,15%. Nog een reden om daar wat aan te doen, vooral als je in een BV zit.

Hoe voorkom je een aanslag met forse rente?

Doe vóór 1 april (IB) of vóór 1 juni (Vpb) aangifte van de winst over het voorgaande jaar. Als de fiscus niet van je aangifte afwijkt, betaal je zo geen rente. Indien je aangifte doen niet op tijd lukt, kan je uitstel vragen. Als je vermoedt dat het bedrag van de voorlopige aanslag aan de lage kant is, verhoog deze dan voor 1 mei.
 
Als je je aanslag niet kan betalen wegens financiële problemen, vraag dan een uitstel van betaling aan. Zorg ervoor dat dit verzoek ingediend is voordat de betalingstermijn voorbij is. Er geldt bij uitstel van betaling een invorderingsrente. Deze bedraagt momenteel 4%. Dit is voor BV’s dus een stuk minder dan 8,15%.
 
Het zogenaamde ‘sparen’ bij de fiscus door opzettelijk een te hoge aanslag te vragen, is voorbij. Je krijgt alleen rente als:
  • Je langer dan drie maanden op je belastingaanslag moet wachten.
  • Men niet is afgeweken van je aangifte.
  • De aanslag meer dan zes maanden na afloop van het belastingjaar is opgelegd.

Bovendien vergoedt de fiscus bij vermindering van een voorlopige aanslag geen rente meer.


Voor meer informatie, stuur een mail naar info@oamkb.nl

 

Februari 2015